Sosyal Medya

Bitkisel Tedavi Nedir

Bitkisel Tedavi Nedir

Bitkisel Tedavi Nedir

Yüzyıllardır çoğu hastalığa derman olan şifalı bitkiler, özellikle 21. yüzyılda bilim ve teknolojideki gelişmelerin ve araştırmaların artmasıyla, hemen hemen her hastalığa derman olabilecek duruma gelmiştir. Gerektiği miktarda ve kullanımım dozajı uzmanlar tarafından belirlendikten sonra uygulaması yapılacak olan bitkisel tedavi ve yöntemlerin çare olamayacağı hiçbir hastalık yoktur.

Bugün kullanılan bütün tıbbi ilaçların özünün bitkiler olduğu düşünüldüğünde, bitkisel tedavi yöntemlerinin ne kadar geçerli olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, bitkisel tedavi yöntemlerinde, çoğu ilaçtaki gibi kimyasal yan çözümlemelerin bulunmayışı, bitkilerle tedaviyi daha da önemli kılmaktadır.

Türkiye’de çoğu kişi bitkilerin tedavi yollarını televizyon ve gazetelerden yeni yeni öğrenmeye başladı. İşte bu yüzden şifalı bitkiler hakkında bilgilere ulaşmak ve doğru yöntemi kullanmak gerçekten çok önemlidir. Ayrıca tedavi süresi boyunca sadece bitkileri kullanmak (bu söyleyeceğimiz hastalıktan hastalığa farklılık göstermektedir) doğal bir tedavi yolu olabileceği gibi, bazı hastalıkların modern tedavi yollarına da bakmak gerekmektedir.

Bitkisel tedavinin diğer bir ismi de fitoterapidir.

Fitoterapi, hastalıkların tedavisi amacıyla bitkilerden faydalanılması ve etkilerinin araştırılması bilimidir. Tarih boyunca hastalıkların tedavisinde, doğal kaynaklı tedavi ürünleri doktorların başlıca desteği olmuştur. İlaç teknolojisinin 19. yy.ın sonundan itibaren baş döndürücü bir hızla gelişmesi bitkisel ürünlerin ikinci plana atılmasına sebep olmuşsa da, bitkilerin hastalık tedavilerindeki rolü, yadsınamayacak bir gerçektir.
 
Bugün bile, yaygın olarak reçete edilen binlerce ilacın neredeyse yarısı bitkisel kaynaklıdır veya bitkilerden elde edilen maddelerin kimyasal taklitleridir. Bugün hastaların dertli olduğu hastalıkların pek çoğunu bitkisel ürünlerle tedavi etmek veya tedavilerini desteklemek mümkündür. Soğuk algınlığından kansere kadar pek çok hastalığın tedavisinde bitkilerin yeri vardır.
 
Yapılan çalışmalar, bitkisel ürünlerin dünyada ne kadar yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. ABD’de yılda 600 milyon kişi, tedavi desteği almak için Tamamlayıcı Tıp Uzmanı olan hekimlere başvuruyor. 18 yaş üstü toplumun %60’ı yılda en az bir kez bitkisel tedavi ürünü kullanıyor. Almanya’da tedavilerin %66’sında doktorlar hastalarına bitkisel ürünler veriyorlar. Japonya’da bu oran %70’leri buluyor. Bu bitkisel tedavileri, bizzat doktorlar hastalarına öneriyor.
 

FİTOTERAPİYE KARŞI ÖNYARGI VAR

Ülkemizde ise durum maalesef vahim boyutlarda bulunuyor. Dünya ile kıyaslandığında tedavide bitkisel ürünlerden faydalanma oranı oldukça düşük olduğu gibi, kontrolsüz reklam ve satış nedeniyle toplumsal boyutta ne kadar bitkisel ürün kullanıldığını tespit etmek de mümkün değildir. Dr. Muammer Yıldız başkanlığındaki Hekimzade yaptığı çalışmalar ve ürettiği bitkisel ilaçlarla bu alandaki boşluğu doldurmak için üstün bir çaba harcamaktadır.
 
Türkiye’deki bitkisel ürünlere karşı ön yargılı olunmasının temel sebebi, doktorların Fitoterapi konusunda eğitim almamaları ve Fitoterapi’ye karşı ön yargılı hareket etmeleridir. Maalesef ülkemizdeki Tıp Fakültelerinde, hekimlere eğitimleri esnasında bir Fitoterapi eğitimi verilmiyor. Mezun olduktan sonra devam eden eğitim programlarında da bir Fitoterapi eğitimi bulunmuyor. Hatta tam aksine genç hekimler, hocaları tarafından bitkisel tedavilerin yanlış olduğu, ilaçtan başka hiçbir maddenin tedavide kullanılmaması bilgisiyle eğitiliyorlar. Bu bilgiyle mesleğini icra eden hekimler de, haliyle bitkisel ürün kullanan hastalarına karşı önyargılı oluyor ve tepki gösteriyorlar.
 
Ülkemizde hekimlerin tepkisel yaklaşımları ve hiç de bilimsel olmayan bir davranışla Fitoterapi uygulamalarını kökten reddetmeleri, bitkisel ürünlerin doktor olmayan, kar beklentisinden başka hiçbir amaçları bulunmayan, insan hayatı konusunda en ufak bir sorumluluk dahi taşımayan bir takım insanlar tarafından kötüye kullanmasına sebep oluyor.
 
Oysa ülkemizde, hastalığının tedavisi ya da tedavinin desteklenmesi amacıyla bitkilere başvurmamış hasta yoktur. Anadolu’nun zengin tarihi boyunca, halk tıbbı son derece zenginleşmiş ve dünyada nadir bulunan zengin bitki örtüsü halk ilaçlarında kullanılmıştır. Hekimlerin var olan bu gerçeği reddetmeleri, bitkilerin etkinliğini yok etmez ama hastanın tedavisi açısından soru işaretleri doğurur: Acaba hasta hangi bitkiyi, ne şekilde kullanıyor? Bu bitkinin etkileri neler? Yan etkileri var mı? Hastanın kullandığı diğer ilaçlarla etkileşiyor mu? Bu ve benzeri pek çok soru, ülkemiz hekimleri tarafından görmezden gelinir.
 
Doğru olan yaklaşım, Fitoterapi konusunda hekimlerin eğitim alması ve bitkisel ürünlerin hekimler tarafından, bilimsel anlamda doğru şekilde uygulanarak hastalıkların tedavi edilmesidir. Ancak hekimlerin eğitimiyle ülkemizde bugün bitkisel ürünler konusunda yaşanan kafa karışıklığına çözüm bulunabilir.
 
Bitkisel ilaçlar, tüm hastalıklar için çare değildir. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenmenin yerine konabilecek başka bir şey yoktur. Hastalıkları oluşmadan önce engellemek, koruyucu tedbirleri uygulamak esas olmalıdır. Her bitki tedavi etkinliği taşımaz ve bazı bitkiler ise, sizde istenilenden farklı etki yaratabilir. Bir bitkiyi tedavi amaçlı kullanmadan önce, mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
 

Bitkisel Tedavi Yollarına Bir Bakış

Eğer bir ziraat mühendisi kendi tarlasında yetiştirdiği ürünlere iyi bakamıyor ve ekmiş olduğu ürünler hastalanıyor onları tedavi edemiyorsa bu ziraat mühendisinin işine kimse güvenmez. İşini ispatlaması gerekir ki insanlar ona güvensin. Ben de kendi işimi şu şekilde ispatlıyorum.

Kendi sağlık karnemde (bu arada kendi sağlık karnesini gösterir) 30 yıldır hiç bir kayıt yoktur. Sebebi 30 yıldır hasta olmadığımdan değildir. Ben 30 yıldır yılda bir kaç kez hasta olurum. Her insan modern tıpa inanır.

Ben de modern tıpa inandığım gibi şifalı bitkilerin gücüne inanırım  Bu inancımın göstergesi olarak da kendi hastalıklarımı şifalı bitkiler ve şifalı otlar ile tedavi ederim. Benim de ispatım budur. Şifalı bitkilerin tedavi edemeyeceği hiç bir hastalık yoktur.

İşte bu noktada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, öncelik elbette uzman tıp doktorlarında olmak kaydıyla, bitki uzmanlarının gözetiminde hazırlanan reçeteler vasıtasıyla; kalpten idrar yollarına, tansiyondan diyabete kadar bir çok hastalık kesinlikle ortadan kaldırılabilmektedir.

Ülkemizde bitkisel kökenli ilaçlarla ilgili yasal durum ise 27 Mayıs 2004 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 numaralı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile Türkiye’de süpermarket ve aktarlarda satılan bitkisel ilaçlar artık yalnızca eczanelerde satılacaktır.

Bu preparatların ruhsatlandırılması, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda Sağlık Bakanlığı (SB)’na devredildi. SB İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, diğer ilaçlarla ilgili yönetmelik, genelge ve denetimleri bu ilaçlar için de uygulayacaktır.

Hangi Bitkilerle Yapılır

Dünyada var olan tüm bitkiler içerdikleri yapılarına göre bitkisel tedavilerde kullanılabilinir. Herhangi bir hastalıkta ve/veya hastalıklarda tedavi edici özelliği keşfedilmiş ve kanıtlanmış bitkilere Şifalı bitkiler denir.